11.12.18 / 01:21

KULDEV ÄÄREMAA

Tõenäosusteooria lektor 0,5 k

teaduste kandidaat  (tehnika)

 

Kontaktandmed:

e-post: Kuldev.Aaremaa@ut.ee       

telefon: (+372) 737 5485

faks: (+372) 737 5898

 

Postiaadress:

TÜ Matemaatilise statistika instituut

J. Liivi 2-508

50409 Tartu

   Kuldev  

Lõpetanud 1962 Puhja Keskkooli ja 1967 TRÜ matemaatikateaduskonna matemaatikuna; tehn-knd tehnilise küberneetika erialal (1981, Tallinna Küberneetika Instituut). Pärast ülikooli lõpetamist töötanud TRÜ arvutuskeskuses mitmetel ametikohtadel (nooremteadur, vanemteadur, juhataja asetäitja, osakonnajuhataja), rakendusmatemaatika laboris (sektorijuhataja, juhataja) ja matemaatilise statistika instituudis (vanemteadur, lektor).

Loetud loengukursuste valdkonnad: tõenäosusteooria, programmeerimine, matemaatiline statistika,  diskriminantanalüüs. Kokku avaldanud ca 40 teaduslikku tööd järgmistes valdkondades: arvutiteadused, fuzzi teooria rakendusi infootsingus, keelestatistika, monotoonsed süsteemid ja klasteriseerimine.

Tähtsamad tööd: Eesti keele pöördsõnastik (kaasautorid Ü. Kaasik ja J. Tuldava), TRÜ Toimetised 477 (1980); Размытый поиск документальной информации, Труды Вычисл. Центра Тарту. Гос. Унив. 47 (1981); A  representation of cluster-analysis: the approach using monotonic systems (kaasautorid T. Tamman ja R. Ääremaa), TRÜ Toimetised 798 (1988).


Tartu Ülikool
Matemaatika- informaatikateaduskond
J.Liivi 2
50409 Tartu
Eesti
Info: (+372) 737 5860
Faks: (+372) 737 5862
E-post: math@ut.ee
WWW: http://www.math.ut.ee